Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XIII Konferencja

 

LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE
OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

Rogów, 5-6 kwietnia 2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zaprasza na

XIII Konferencję z cyklu
AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2017 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni: LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

Założenia

Zróżnicowanie gatunków i siedlisk leśnych jest w najwyższym stopniu zależne od obecności wody i zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych. Obserwowane od kilku lat niepokojące zmiany klimatyczne, w tym głównie ocieplenie klimatu i susze w okresie wegetacyjnym, powodują konieczność podjęcia działań wyprzedzających, zmierzających do zachowania we właściwym stanie leśnych siedlisk mokradłowych. Istotny jest także stały monitoring organizmów wskaźnikowych związanych z mokradłami.

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd i doskonalenie metod ochrony leśnych siedlisk mokradłowych i gatunków z nimi związanych

Cele konferencji

 • Podkreślenie kluczowej roli siedlisk mokradłowych w zachowaniu różnorodności biologicznej
 • Zwrócenie uwagi na szczególną rolę torfowisk w akumulacji wody i węgla
 • Ocena wpływu zmian klimatycznych na gatunki roślin związanych z siedliskami mokradłowymi
 • Ocena wpływu zmian klimatycznych na gatunki zwierząt związanych z siedliskami mokradłowymi
 • Promocja programów małej retencji realizowanych na terenach leśnych
 • Przegląd metod służących zatrzymaniu wody w ekosystemach leśnych

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie zachowaniu leśnych siedlisk mokradłowych w obliczu zachodzących zmian klimatycznych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody w lasach.

Patronat honorowy

 • Profesor Wiesław BIELAWSKI - JM Rektor SGGW w Warszawie
 • Marek HALINIAK - Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Krzysztof LISSOWSKI - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Andrzej SZWEDA-LEWANDOWSKI - Główny Konserwator Przyrody
 • Konrad TOMASZEWSKI - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 • Agricola
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Środowisko

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD - SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
 • Jolanta BŁASIAK - Wydział Ochrony Przyrody DGLP
 • Wiesław KRZEWINA - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Mariusz LAMENTOWICZ - Zakład Biogeografii i Paleoekologii UAM w Poznaniu
 • Paweł PAWLIKOWSKI - Centrum Ochrony Mokradeł CMok
 • Małgorzata SŁAWSKA - SGGW Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

 

Dalej >>>

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 87 48 374, anderwaldd(at)gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 22.03.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej