Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XI Konferencja

 

GRZYBY I POROSTY W LASACH - OCHRONA I UŻYTKOWANIE

Rogów, 24-25 marca 2015 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zaprasza na

XI Konferencję z cyklu
AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

która odbędzie się w dniach 24-25 marca 2015 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni: GRZYBY I POROSTY W LASACH - OCHRONA I UŻYTKOWANIE

Założenia

Grzyby występują bardzo pospolicie, także w środowisku leśnym, gdzie biorą udział w obiegu materii organicznej, w tym związków węgla. Pełnią ważną rolę w procesach glebowych, rozkładzie ściółki i drewna, są pokarmem i schronieniem zwierząt, tworzą mykoryzy z wieloma gatunkami drzew, krzewów i roślin zielnych. Mimo że z wyglądu niepozorne, pełnią niezmiernie ważną rolę w ekosystemach zapewniając stabilność biocenoz leśnych. W wielu regionach naszego kraju owocniki grzybów nadal są ważnym uzupełnieniem diety człowieka i źródłem przychodów. Odgrywają także istotną rolę w farmakologii, rolnictwie, a nawet przemyśle. Bywają też jednak niemile widziane przez leśników w drzewostanach gospodarczych, gdyż żyjąc na zdrowych drzewach mogą powodować ich choroby i straty surowcowe. Z kolei porosty (grzyby zlichenizowane) odgrywają istotną rolę w kształtowaniu właściwego mikroklimatu leśnego i stanowią niezbędny depozyt wody konieczny dla życia wielu organizmów.
Obecnie szczególne znaczenie grzybów dla przyrody i człowieka podkreśla znowelizowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej tych organizmów. Rozporządzenie określa zakazy obowiązujące wobec grzybów chronionych (w tym porostów) i podaje sposoby ich ochrony. Załącznikami do rozporządzenia są listy gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, na której pojawiło się wiele gatunków, często trudno rozpoznawalnych. Ponieważ około 70% wszystkich gatunków grzybów występuje w lasach, umiejętność ich rozpoznawania jest szczególnie ważna dla leśników oraz naukowców i przyrodników zajmujących się zarówno ochroną, jak i użytkowaniem ekosystemów leśnych.

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest promowanie takich sposobów prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, które umożliwiają zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków grzybów objętych ochroną.

Pytania kluczowe

 • Czy obecne przepisy ochrony przyrody w stosunku do grzybów są właściwe?
 • Jak zgodnie z prawem wyznaczać i zabezpieczać niektóre siedliska grzybów?
 • Jak w praktyce sprawdzać skuteczność podjętych działań ochronnych?
 • Jakie technologie prac leśnych sprzyjają zachowaniu grzybów?
 • Czy i jak walczyć z grzybami patogenicznymi?
 • Czy nasza wiedza o rozmieszczeniu i wielkości populacji chronionych i zagrożonych gatunków jest wystarczająca?
 • Czy nasza wiedza o racjonalnym użytkowaniu i umiejętność rozpoznawania gatunków grzybów jest wystarczająca?
 • Jak i kto ma kontrolować pozyskanie grzybów gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane?

Cele konferencji

 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej grzybów leśnych
 • Określenie optymalnych dla chronionych grzybów metod gospodarowania w lasach
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania chronionych gatunków grzybów
 • Kształtowanie świadomości o biocenotycznej roli grzybów w ekosystemach leśnych

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie roli grzybów w ekosystemach leśnych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody w lasach.

Patronat honorowy

 • Piotr OTAWSKI - Główny Konserwator Przyrody
 • Michał KIEŁSZNIA - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Alojzy SZYMAŃSKI - JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Adam WASIAK - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 • Biznes i Ekologia
 • Dwutygodnik Środowisko
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Przyroda Polska

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD - SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
 • Jolanta BŁASIAK - Wydział Ochrony Przyrody DGLP
 • Anna KUJAWA - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Ewa PISARCZYK - Wydział Ochrony Gatunkowej GDOŚ
 • Zbigniew SIEROTA - Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Andrzej SZCZEPKOWSKI - Wydział Leśny SGGW

 

Dalej >>>

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 / 59 38 010, dwl@sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 / 87 48 374, anderwald.lzd@interia.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 24.04.2015 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej