Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXI konferencja

TRUDNE TEMATY
W EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

6-7 grudnia 2016 roku

logo 21 WZELS

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
i Polskim Związkiem Łowieckim

zapraszają na

XXI Konferencję z cyklu
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2016 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:  

Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej

Założenia

Coraz częściej osoby zajmujące się edukacją przyrodniczo-leśną spotykają się z trudnymi pytaniami dotyczącymi ekologii, w tym głównie relacji: człowiek - las / środowisko.

Podstawowym problemem jest ciągłe wyjaśnianie i właściwe nazywanie corocznego - planowego i zrównoważonego - pozyskania drewna w polskich lasach zarówno w kontekście ochrony przyrody (postrzeganego czasami jako masowe "wyrąbywanie lasów"), a także coraz częściej publicznie artykułowanych przez różne grupy społeczeństwa oczekiwań dotyczących zasad funkcjonowania czy finansowania leśnictwa oraz powszechnej dostępności i form korzystania z terenów leśnych (np.: pozyskanie płodów runa, sylwaturystyka, sporty motorowe, zabudowa).

Obecnie najtrudniejsze pytania to te dotyczące zarządzania przez leśników przyrodniczym skarbem - Puszczą Białowieską, w sytuacji jej zagrożenia przez wydarzenia o charakterze klęskowym, tj. gradację kornika drukarza i masowe zamieranie świerczyn.

Istotnym i w naszym kraju niezmiernie kontrowersyjnym aspektem użytkowania lasu jest łowiectwo, rozumiane jako czynność polowania, zabijania, spożywania i korzystania z ciał zwierząt. Z powodu niedoskonałej edukacji łowieckiej, w opinii społecznej leśnicy często utożsamiani są z myśliwymi, dlatego mimo różnych starań, wizerunek leśników i myśliwych w odbiorze społecznym jest tożsamy i nie zawsze jednoznaczny.

W obliczu zróżnicowanych oczekiwań społecznych i licznych doniesień medialnych związanych z leśnictwem i lasami, wydaje się, że szczególnie ważne dzisiaj są: umiejętność budowania zgody i prowadzenia dialogu ze społeczeństwem, wysłuchiwanie opinii innych niż własne oraz rzetelne przedstawianie roli i miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym i jego oddziaływania na ekosystemy leśne.

Dlatego intencją organizatorów konferencjijest chęć przeglądu najważniejszych tzw. trudnych tematów w edukacji leśnej oraz próba odpowiedzi na pytanie: Jak radzić sobie z trudnymi pytaniami? Jak tłumaczyć swoje racje? Jak prowadzić dialog ze społeczeństwem? Jak dochodzić do konsensusów?

Główne cele konferencji

 • Wymiana poglądów na tzw. "trudne tematy" między różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną.
 • Doskonalenie warsztatu i podnoszenie kwalifikacji kadr służb ochrony przyrody i kadr leśnych.
 • Kształcenie umiejętności interpersonalnych.
 • Rozwijanie akceptacji i tolerancji społecznej wobec odmiennych poglądów nt. funkcjonowania lasów, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i jej użytkowania przez człowieka.

Charakter konferencji i uczestnicy

XXI Konferencja służy kształceniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz określeniu jego roli w kreowaniu zasad i tworzeniu modelu nowoczesnego leśnictwa rozwijającego się w duchu zrównoważonego rozwoju.Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także myśliwych, badaczy i ekologów. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany różnorodnych, często niejednomyślnych doświadczeń i poglądów na trudne tematy.

Patronat honorowy

 • Profesor Wiesław BIELAWSKI - JM Rektor SGGW w Warszawie
 • Andrzej KONIECZNY - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska
 • Konrad TOMASZEWSKI - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Lech BLOCH - Łowczy Krajowy

Patronat medialny

 • Agricola
 • Środowisko
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Łowiec Polski
 • Magazyn Łowiecki Darz Bór

Komitet Organizacyjny

 • Janusz Falkowski - SGGW LZD w Rogowie
 • Przemysław Kobacki - Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi
 • Anna Pikus - DGLP w Warszawie
 • Diana Piotrowska - Zarząd Główny PZŁ
 • Anna Wierzbicka - WL Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Małgorzata Falencka-Jabłońska - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Pobierz założenia konferencji
Zalozenia_XXI_WZELS_2016.pdf

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, anderwald.lzd(at)interia.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2016-11-02 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej